• Leg. tandläkare
  • Specialistutbildning i Oral och Maxillofacial kirurgi
  • Arbetar med undervisning för tandläkarstudenter och blivande specialister inom oral kirurgi
  • Publicerade vetenskapliga artiklar