Porslinskronor/fasader

Home / Estetisk tandvård / Porslinskronor/fasader

Då stora ytor av en tand skadats p g a slitage, karies eller kanske olycksfall är kronterapi en vanlig behandling.

Stora plastfyllningar på kindtänderna har ofta en begränsad hållbarhet, varför porslin lämpar sig bättre på sikt. Porslin är ett tåligt bra material. Det är färgbeständigt och har en vacker lyster.

En porslinskrona tillverkas av en tandtekniker. Tandläkaren slipar ner tanden för att ge plats åt porslinet, därefter tas ett avtryck. Avtrycket använder sedan tandteknikern för framställningen av kronan.

Kronan ser ut som ett tunt skal. Efter provning i munnen, och efter att alla parametrar kontrollerats d v s att färgen är fin, formen, anslutningen mot tanden och att höjden stämmer cementeras den fast i munnen.

Vi arbetar nästan uteslutande med helkeramiska kronor eller med porslinskronor förstärkta med en tandfärgad zirkoniumkärna.

Man med slitna oregelbundna tänder

Önskemål om jämnare, finare tandrad.
Behandling: 10 porslinskronor i överkäken.

Missfärgade upplagade tänder med stora tandborstskador

Vill ha ett ljusare o finare leende.
Behandling: 10 porslinsfasader.

Slitna framtänder

Patient tycker att hennes tänder är slitna och vill få ett nytt leende
Behandling: 2 porslinsfasader.