Snarkskena (apnéskena) som hjälp mot snarkning

Ungefär hälften av alla vuxna snarkar mer eller mindre. För många är detta ett stort problem eftersom det både stör den egna sömnen och personer i sin nära omgivning. Om du har problem med snarkning eller sömnapné när du sover kan en snarkskena vara lösningen. På Tandklinik 19 framställer vi snarkskenor (även kallat apnéskenor), som kan hindra eller lindra snarkningen. Vår tandläkare & tandtekniker har god erfarenhet av snarkskenor och tar emot remisser från sjukvården för framställning av snarkskenor.

Orsaker till snarkning och apné

Snarkning är vanligt bland befolkningen och kan vara ett tecken på sömnapnésyndrom. Det är vanligare att män snarkar än kvinnor, men ålder och övervikt är också faktorer som spelar in. Snarkning i sig går att dela upp i en medicinsk del och en social del.

För de som har medicinska problem så betyder det att man under sömn drabbas av andningsuppehåll vid snarkandet, eller så kallad sömnapné. Detta kräver professionell vård och innebär oftast att man behöver genomgå en utredning för att få hjälp med sina besvär. Men merparten av alla snarkare lider av den lindrigare sociala typen av snarkningsproblem, något som ofta skapar trötthet och sömnsvårigheter för den drabbade.

Snarkskena kan lindra snarkning och apné

En snarkskena, även kallad apnéskena, kan hindra eller lindra snarkning genom att vidga dina andningsvägar och hindra tungan från att falla bakåt. För att kunna få bidrag för snarkskenan från landstinget krävs utredning i samarbete med sjukvård.

Tandläkare Jack Hilon har utbildats inom förening för svensk sömnforskning (SFSS) och kan hjälpa dig att framställa en apnéskena mot nattlig snarkning.