Saknar du en eller flera tänder, eller besväras av illasittande proteser?

Då kan tandimplantat vara lösningen för dig.

 Implantat innebär i korthet att en titanskruv fästs i käkbenet som ersättning för en förlorad tand.

Implantat innebär i korthet att en titanskruv fästs i käkbenet som ersättning för en förlorad tand.

Att förlora tänder medför en förlust av livskvalitet. Livet blir begränsat – många patienters tillvaro präglas av sänkt självkänsla och försämrad funktion.

Behandling av tandförluster har stor betydelse för dem som drabbas. Att få behandling för tandförluster innebär på flera sätt en återkomst till normalt liv och ökad livskvalitet.

Implantatskruven är gjord i titan, ett vävnadsvänligt material som läker in i benet och bildar ett stabilt underlag för den nya tanden. Efter inläkning, eller i vissa fall direkt, framställs en krona som fästs på skruven.

Helt tandlösa käkar kan ersättas med nya fasta tänder i form av fullbro, delvis tandlösa käkar ersätts med delimplantat/bro. Det allra vanligaste idag är att ersätta en entandslucka med ett s k singelimplantat.

Innan implantatbehandlingen utförs krävs en noggrann genomgång av munhålan och det allmänna hälsotillståndet samt en omfattande röntgenundersökning för kontroll av mängden ben, benkvalitet och för lokalisation av nerver och kärl.

Är du fullt frisk och icke-rökare är lyckandefrekvensen ca 97%