fbpx

Bettfunktion

Home / Behandlingar / Bettfunktion

Huvudvärk, ömma tuggmuskler, knäppningar i käkleden, slitna korta tänder, tänder som spricker eller värk i nacken kan alla vara symtom på att bettet inte är i balans.
Efter noggrann undersökning och analys bedöms vilken terapi som behövs.
Oftast behöver man en bettskena att använda nattetid. Ibland kan en enkel bettslipning räcka.
Vid större bettfel kan hela bettet behöva byggas om med hjälp av porslinskronor.

Snarkning
Snarkning kan innebära problem som sträcker sig från lätta till svåra, det vill säga snarkning och andningsuppehåll då och då under natten, till ett utvecklat sömnapnésyndrom, OSAS. Snarkning är ett stort problem för den som drabbas men också för partnern. Det leder till sömnighet, ökad risk för hjärt- och kärlproblem och högt blodtryck.

I dag finns metoder som kan hjälpa de flesta med snarkning. Beroende på problemet väljs sedan en lämplig behandlingsmodell.
Om du eller din partner lider av din snarkning så är chansen stor att vi kan hjälpa just dig. Kom in till oss för en noggrann undersökning, vi har hjälpt flera patienter med sin snarkning.